Swydd:
Swyddog Addysg
Lleoliad:
Caernarfon
Cyflog:
Gradd D £12,185.67 – £15,289.72 y flwyddyn
Cyfeirnod:
KBAAC1107/SG
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Webrecruit

Swyddog Addysg
Amgueddfa Lechi Cymru

17.5 awr yr wythnos

Contract 12 mis.

Gradd D £12,185.67 – £15,289.72 y flwyddyn

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 11 July 2022 5:00pm

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan.
Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.