Swydd:
Cynghorydd Digidol
Lleoliad:
Bangor
Cyflog:
£36,400 - £ 40,000
Cyfeirnod:
msparc323
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
M-Sparc

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gael gyrfa ardderchog a bod yn rhan o dîm M-SParc, gan weithio ar raglen Busnes Cymru. Fel yr Ymgynghorydd Digidol, byddwch chi’n helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i wneud y defnydd gorau o Dechnoleg Ddigidol er mwyn caniatáu twf yn eu cwmni.

Y Swydd

Mae’r Cynghorydd Digidol, sy’n cael ei ystyried yn Gynghorydd Arbenigol, yn rhan annatod o’r Rhaglen Rheoli Cysylltiadau yng ngwasanaeth Busnes Cymru a bydd yn arweinydd thematig ar gyfer y maes technegol dan sylw: • Darparu cyngor, gan gynnwys cyngor, arweiniad ac argymhellion penodol i fusnesau bach a chanolig ar eu hanghenion digidol • Cynnal Adolygiadau Digidol i fanteisio’n llawn ar fendithion datblygiadau digidol i fusnesau bach a chanolig, a galluogi arloesedd digidol • Annog busnesau i fabwysiadu technoleg a’u cymell i fabwysiadu technoleg ddigidol er mwyn gwneud busnesau newydd a rhai sy’n bodoli eisoes yn fwy proffidiol, cynaliadwy ac effeithiol. • Darparu gwybodaeth ac arbenigedd ar draws y gwasanaeth; datblygu cynnwys ac adnoddau arloesol a diddorol i’w defnyddio gan gleientiaid a chydweithwyr, gan gyfrannu’n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol at gyflawni dangosyddion perfformiad allweddol cysylltiedig.

Cliciwch ar "ceisio nawr" am fanylion pellach