Hysbysebu a Recriwtio

Hysbysebwch eich swyddi’n gyflym a hwylus heddiw!

Cofrestru fel Recriwtiwr →neu

Gwasanaethau

 • Hysbysebu Swydd

  image

  Angen hysbysebu swydd?   Mae Swyddle’n wefan poblogaidd ymysg ymgeiswyr swyddi sy’n siarad Cymraeg. Mae ein pecyn hysbysebu swydd yn cynnwys: • Hy...

 • Recriwtio Gweithwyr Dros Dro

  image

  Chwilio am weithwyr dros dro?   Mae Swyddle yn cynnig atebion staffio dros dro i sefydliadau sy’n dymuno datblygu, gwella neu sicrhau parhad gwasanaeth dwyieithog....

 • Recriwtio Gweithwyr Parhaol

  image

  Angen staff sy’n siarad Cymraeg?   Mae Swyddle yn darparu gwasanaethau recriwtio arbenigol er mwyn dod o hyd i’r staff dwyieithog gorau ar gyfer eich angheni...

Pecyn Hysbysebu

Mae Swyddle yn galluogi i chi hyrwyddo eich swyddi yn ddwyieithog. Mae'r broses yn un syml, unwaith i chi ddewis eich pecyn. 

Drwy ddewis opsiynau 2, 3 neu 4 fe fyddwch chi'n gallu postio cymaint o swyddi ag sydd angen arnoch am y cyfnod penodol, does dim terfyn i'ch credydau swyddi.

Os nad ydych chi eisiau talu â cherdyn neu angen opsiwn i dalu drwy anfoneb neu rif archeb, cysylltwch â ni ar post@swyddle.cymru

Dewiswch y cynllun sy'n iawn i chi

 • Postio un swydd | Un taliad | Gwasanaeth llwytho swydd

  1. Unwaith
  2. £150 fesul credyd swydd
  3. 1 Credyd Swydd
  4. Cyfanswm: £150
 • 3 Mis | Nifer diderfyn o swyddi | £150 y mis am leiafswm o 3 mis

  1. 3 mis
  2. £150 y mis
  3. Credydau Diderfyn
  4. Cyfanswm: £450
 • 6 Mis | Nifer diderfyn o swyddi | £135 y mis am leiafswm o 6 mis

  1. 6 mis
  2. £135 y mis
  3. Credydau Diderfyn
  4. Cyfanswm: £810
 • 12 Mis | Nifer diderfyn o swyddi | £125 y mis am leiafswm o 12 mis

  1. 12 mis
  2. £125 y mis
  3. Credydau Diderfyn
  4. Cyfanswm: £1,500