Amdanom ni

Croeso i swyddle

  • Lanlwytho eich CV ar gyfer swyddi Cymraeg.
  • Hysbysebu swydd/swyddi lle mae’r Gymraeg yn hanfodol neu fanteisiol iawn.
  • Gwasanaethau busnes dwyieithog.

Cyflogwyr

Mae Swyddle yn cynnig i gyflogwyr rhwydwaith eang o adnoddau i’ch galluogi i ddod o hyd i’r ymgeisydd dwyieithog mwyaf addas ar gyfer eich sefydliad ac mewn modd cost-effeithiol.

Ymgeiswyr

Os oes diddordeb gyda chi i chwilio am gyfleoedd i ennill bywoliaeth drwy gyfrwng y Gymraeg neu i gael cyfle i ddatblygu eich hyder a’ch gallu yn y Gymraeg yn eich bywyd proffesiynol, mae Swyddle yma i’ch helpu.

Drwy lanlwytho eich CV byddwch yn medru chwilio a cheisio am unrhyw swydd ar ein gwefan. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i gyflogwyr ar gyfer swyddi addas.

Gallwch hefyd gofrestru am gyflogaeth dros dro, sy’n ddeiwisiol a bydd cyfweliad wyneb yn wyneb yn rhan o’r broses hwn.

Cysylltwch â Ni Heddiw