Sally Holland yw Comisiynydd Plant Cymru; mae hi wedi llenwi’r rôl yma ers Ebrill 2015.

Pwrpas ei swydd yw dweud wrth eraill am bwysigrwydd hawliau plant, ac i edrych ar sut mae penderfyniadau cyrff cyhoeddus yng Nghymru, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, yn effeithio ar hawliau plant.

Mae ganddi hi dîm sy’n gweithio gyda hi er mwyn cyflawni hyn.