Mae Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru yn gynllun datblygu sy'n rhoi cynhyrchwyr sefydledig, dawnus a chreadigol ar gwrs carlam , yn meithrin eu henw da ac yn cyflymu eu cynnydd i fod yn gynhyrchwyr cyfres, uwch gynhyrchwyr neu uwch gynhyrchwyr datblygu hynod effeithiol.