Mae WCADA yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig. Wedi sefydlu yn 1979, mae WCADA wedi bod yn darparu gwasanaethau llydan i’n
gymunedau rhwng Abertawe, Castell-Nedd, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Ein bwrpas yw lleihau, trin ac atal y niwed a achosir gan alcohol
a chyffuriau i unigolion, eu teuluoedd a’r gymuned.