Cynnal Cymru – Sustain Wales yw’r sefydliad sy’n arwain y maes mewn datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw cyflwyno Cymru fel y Genedl Gynaliadwy gyntaf. Rydym yn cefnogi talentau, sgiliau ac arloesedd ein pobl drwy ein gwasanaethau cynghori, ein digwyddiadau a’n hyfforddiant, ac yn cynorthwyo sefydliadau a busnesau yng Nghymru i gyflawni datblygu cynaliadwy.