Swydd:
Cyfarwyddwr Project
Lleoliad:
Caernarfon
Cyflog:
£52,997.57 - £63,385.61
Cyfeirnod:
JMAWI2005-SG
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Webrecruit

Cyfarwyddwr Project
Amgueddfa Lechi Cymru

35 awr yr wythnos

Contract parhaol

Gradd H £52,997.57 - £63,385.61 (Cyflog i’w drafod ar gyfer ymgeisydd eithriadol)

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau: 20 Mai erbyn 5:00yh

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan.
Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.