Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Ysgoloriaeth PhD (Cemeg Feddyginiaethol) Caerdydd Ysgoloriaeth SwyddlePhDCaerdydd Contract Tymor Penodol Prifygol Caerdydd | Cardiff University

Rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb mewn ysgoloriaeth ymchwil PhD cyfrwng Cymraeg ym maes Cemeg Feddyginiaethol (yn cynwys costau llawn ffioedd a grant cynhaliaeth) ar ‘Afiechydon prion: sut i ddatblygu therapïau am glefydau prion’.

Trwy ddefnyddio cemeg synthetig, cemeg cyfrifiadurol ac arbrofion in vitro biolegol, bydd yr ymchwil yn profi a allwn ddefnyddio’r dechnoleg ‘PROTAC’ newydd i greu dull arloesol i drin clefydau prion. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr brwdfrydig sydd â diddordeb cryf mewn Cemeg Feddyginiaethol, yn ddelfrydol o gefndir astudio’r pynciau Cemeg Organig neu Fiocemeg.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r athro Simon Ward, ar e-bost: WardS10@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio: 02920 876 984

Dyddiad cau i ymgeiswyr

23 Mehefin 2019