Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Cynorthwyydd Personol Caerdydd £20,601 - £25,052 (£8,240 - £10,020 pro rata) SwyddleCelfPA Contract Tymor Penodol Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales

Dyddiad cau: 30/09/2019

Bydd gan y Cynorthwyydd Personol bortffolio cymysg o gyfrifoldebau unigol ond y prif ffocws bydd ar roi cymorth i Bennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru er mwyn sicrhau bod gweithgareddau'r Tîm yn cael eu cyflawni'n effeithiol drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddol o ansawdd sy'n cynorthwyo gyda gweithio hyblyg/symudol. Mae hyn yn cynnwys cydlynu gwaith cyfathrebu, gohebiaeth, apwyntiadau/rheoli dyddiadur, teithio a threuliau.

Tymor penodol hyd at 30 Mawrth 2020
Rhan amser, 14.8 o oriau'r wythnos
£20,601 - £25,052 (£8,240 - £10,020 pro ratay flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd.

Mae’r gallu i weithio ar liwt eich hun a blaenoriaethu gwaith, gan weithio'n effeithiol dan bwysau yn hanfodol, yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i ddarparu gofal cwsmeriaid ardderchog.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.  Mae gwybodaeth ddigonol o unrhyw ieithoedd tramor neu’r gallu i siarad unrhyw rai yn rhugl yn ddymunol.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.   Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/swyddi  

Dyddiad cau:          12:00 canol ddydd ar 30 Medi 2019
Dyddiad cyfweld:     ar hyn o bryd rydym yn ystyried ei gynnal ar 7 Hydref 2019

Cwblhewch bob un o’r 3 rhan o’r broses ymgeisio. Anfonwch geisiadau at ad@celf.cymru

Dylid nodi na fyddwn ni'n derbyn CVs.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.