Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Golygydd fideo Llanelli Dibynnol ar brofiad SwyddleTinGol Parhaol Tinopolis

Rydym yn chwilio am olygydd fideo, sydd â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd golygu 'Avid Media Composer'. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu ffilm annibynnol y DU. Byddwch yn gweithio o fewn tîm o olygyddion talentog a deinamig ar raglenni teledu byw.

Crynodeb:

Mae Tinopolis yn grŵp byd-eangsydd â swyddfeydd a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Rydym yn darparu dros 500 awr o raglenni teledu byw ac wedi'i recordio ymlaen llaw bob blwyddyn o’n  stiwdio yn Llanelli. Os yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig lle mae creadigrwydd, ansawdd, dibynadwyedd, a rhagoriaeth dechnegol yn ganolog i bopeth a wnawn.

 

Sgiliau allweddol :

Hanfodol:

  • Profiad gyda Avid Media Composer.
  • Creadigrwydd
  • Siaradwr Cymraeg

 

Dymunol:

• Dealltwriaeth dda o wahanol codecs

• Profiad o ddefnyddio Interplay ac Avid Media Central

 

Nodweddion personol:

• Y gallu i ddeall cysyniadau newydd yn rhwydd

• Hands on, meddylfryd “can-do”

• Agwedd brwdfrydig a hyblyg

• Y gallu i weithio'n gyflym, dan bwysau ac i derfynau amser caeth

 

 

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu'r UE. Bydd yn ofynnol tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o'r broses recriwtio.

 

 

Cysylltwch â:

 

CV a llythyr cais at:

 

Swyddi

Tinopolis Cyf,

Canolfan Tinopolis,

Stryd y Parc,

Llanelli,

Sir Gaerfyrddin.

SA15 3YE.

 

 Neu e-bost i : Swyddi@tinopolis.com

 Dyddiad cau:  16 Medi 2019