Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Uwch Gynorthwy-ydd Gweinyddol Caerdydd £19,202 - £21,414 8603BR Contract Tymor Penodol Prifygol Caerdydd | Cardiff University

Yn seiliedig yn y Tîm Cymorth yn y Gofrestrfa, byddwch yn darparu ac yn rhoi cymorth gweinyddol i staff y Gofrestrfa ac yn darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid mewnol ac allanol.  Gan weithio'n annibynnol, byddwch yn cyflawni amrywiaeth o dasgau arferol i fodloni gofynion gweithredol a rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid.  Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm i gyflawni dyletswyddau allweddol i wneud yn si?r bod yr holl ymholiadau a phrosesau gweithredol yn cael eu trin o fewn amserlenni cytunedig ac i safon uchel.  Bydd gofyn i chi weithio ar benwythnosau yn ystod cyfnodau prysur y flwyddyn i gefnogi gweithgareddau drwy gydol y cylch gweithredol, gan gynnwys digwyddiadau cofrestru, arholiadau ar y penwythnos ac adeg cyhoeddi canlyniadau.  Bydd angen i chi allu cyfathrebu â chwsmeriaid yn Gymraeg a Saesneg, yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Mae hon yn swydd amser-llawn, cyfnod penodol tan fis Medi 2021.

Cyflog: £19,202 - £21,414 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad hysbysebu: Dydd Iau, 8 Awst 2019

Dyddiad Cau: Dydd Sul, 25 Awst 2019

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.
 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.