Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Materion Busnes Caerfyrddin £20,000 - £30,000 SwyddleMatBus Parhaol S4C

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylirhyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf: 6 mis.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Cefndir y Swydd

Fel Swyddog Materion Busnes, byddwch yn rhan o'r Tîm Cyfreithiol a Busnes, sydd yn dîm brwdfrydig yn sicrhau dyfodol ffyniannus i'r sianel. Byddwch yn cefnogi tîm comisiynu S4C er mwyn sicrhau comisiynu'r holl raglenni teledu a chynnwys digidol sy'n ymddangos ar wasanaethau S4C bob blwyddyn. Mae'r gwaith yn ddiddorol ac yn amrywiol, gyda chyswllt rheolaidd gyda'r sector gynhyrchu. Byddwch yn atebol i'r Uwch-Swyddog Materion Busnes.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Gr?p yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.Os byddwch yn ymuno â'r Cynllun Pensiwn Personol Gr?p, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun.Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 5:00 y prynhawn ar 1 Gorffennaf 2019 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ.Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion swydd

Ffurflen gais