Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol Caerdydd £25,000 - £30,000 SwyddleDigidol Parhaol Swyddle

Cefndir y Swydd

Mae Swyddle yn chwilio am Swyddog Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol i weithio mewn sefydliad proffil uchel a sefydlwyd yn gymharol ddiweddar.

Mae cyfathrebu digidol yn rhan allweddol o agwedd y sefydliad tuag at gynllunio a gweithredu cyfathrebiadau. Bydd deiliad y swydd yn cefnogi’r Pennaeth Cyfathrebu i ddatblygu a darparu strategaethau a chynlluniau gweithredu ar gyfer cyfathrebu digidol a chymdeithasol.

Bydd deiliad y swydd yn arwain y gwaith o gyd-drefnu gweithgarwch digidol ar draws y we a sianeli cyfryngau cymdeithasol a fydd yn helpu’r sefydliad i gyrraedd ei gynulleidfaoedd craidd, i feithrin ymddiriedaeth a chreu rhwydwaith agored ar gyfer ymgysylltu.

Cyfrifoldebau

Datblygu perthynas effeithiol â phrif randdeiliaid y sefydliad

Annog trafodaeth a chynyddu dylanwad ar gyfryngau cymdeithasol (yn cynnwys Twitter, LinkedIn a YouTube) trwy gynnal a gweithredu calendr cynnwys y sefydliad.

Defnyddio adnoddau dadansoddi ar-lein (yn cynnwys Google Analytics) ac adnoddau eraill i werthuso a darparu adroddiadau cyson am effeithiolrwydd ein gweithgarwch cyfathrebu digidol ac argymell lle y gellid gwneud newidiadau.

Recordio cynnwys sain/fideo. Creu a golygu asedau yn defnyddio Photoshop, Final Cut neu becynnau meddalwedd eraill. Cynnal a diweddaru llyfrgell ddelweddau’r sefydliad yn gyson.

Gwybodaeth a Phrofiad

Gwybodaeth fanwl o bob sianel cyfryngau cymdeithasol.

Profiad ymarferol o ddefnyddio’r amrywiaeth lawn o sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Gwybodaeth fanwl o’r modd y mae partneriaid strategol Hwb yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, yn arbennig y sector iechyd yng Nghymru.

Profiad o ddatblygu, gweithredu a gwerthuso strategaethau cyfryngau cymdeithasol a digidol.

Profiad o recordio/golygu cynnwys sain a fideo gan ddefnyddio pecynnau meddalwedd.

Profiad o greu a newid cynnwys cyfryngau cymdeithasol.

Profiad o weithio mewn amgylchedd cyfathrebu, a dealltwriaeth o sut mae’r cyfryngau cymdeithasol yn rhan o’r briff cyfathrebu ehangach.

Profiad o ddarparu hyfforddiant ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Ceisiadau

Am fanylion pellach a sgwrs fanwl am y swydd, cysylltwch â Swyddle ar 029 2030 2182 neu post@swyddle.cymru