Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (2 Swydd) Caerdydd a Chasnewydd £23,866- £26,470 SwyddleMICBB Contract Tymor Penodol Mentrau Iaith Cymru

Cyflog: £23,866- £26,470 flwyddyn (37 awr yr wythnos)

Cytundeb: Tan 31ain o Orffennaf 2020 yn y lle cyntaf gyda'r gobaith o ymestyn yn ddibynnol ar gyllid. Y swyddi i ddechrau mor fuan â phosib.

Lleoliadau: Caerdydd a Chasnewydd (Un swydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd yn gweithio i Fenter Caerdydd, ar llall yng Nghasnewydd yn gweithio i Fenter Iaith Casnewydd.)

A hoffech weithio i brosiect cyffrous gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar hyd a lled Cymru?

Rydym yn chwilio am 2 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm â’r gwaith o ddylanwadu a pherswadio busnesau sector breifat maint bach a chanolig i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.

Am wybodaeth bellach: http://mentrauiaith.cymru/hysbyseb-swydd/swydd-wag-swyddog-cymraeg-byd-busnes-x2/

Neu Daniela.Schlick@businesswelsh.wales / 01492 643 401

Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru

Dyddiad cau: 12pm dydd Gwener 25ain o Mai 2019

Dyddiad cyfweld:            

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma

The ability to speak Welsh is Essential for these posts