Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Caerdydd £28, 350 - £32,880 SwyddleSWMarCom Contract Tymor Penodol Chwaraeon Cymru | Sport Wales

Oriau:             37 awr yr wythnos

               

Graddfeydd Cyflog:     £28, 350 - £32,880 y flwyddyn (yn cynnwys 20% o lwfans am weithio oriau anghymdeithasol) yn amodol ar adolygiad cyflog presennol 

 

Lleoliad:                              Caerdydd

 

Dyddiad Dechrau:           Medi 2019

 

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ein pwrpas yw Galluogi i Chwaraeon yng Nghymru Ffynnu a gwneud cyfraniad sylweddol at greu Cenedl Actif lle gall Pawb Fwynhau Chwaraeon Am Oes.   

Ydych chi eisiau gweithio fel rhan o dîm cyflym, deinamig a chreadigol? Mae gennym ni gyfle cyffrous ar gyfer Swyddog Marchnata a Chyfathrebu i’n helpu ni i hybu p?er chwaraeon.               

Rydyn ni’n gwybod bod Cymru’n genedl chwaraeon falch. Rôl y Tîm Cyfathrebu yw dangos manteision chwaraeon i bawb, a phroffilio’r rôl mae Chwaraeon Cymru yn ei chwarae.  

Does dim dau ddiwrnod yr un fath a bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu cyfathrebu gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau a thechnegau, gyda dawn greadigol. O gynllunio digwyddiadau i ymgyrchoedd, mae’r rôl yn gofyn am ‘berson pobl’, sy’n gallu dangos profiad o reoli prosiectau a chyflawni o dan bwysau. Mae sgiliau trefnu a blaenoriaethu rhagorol, yn ogystal â gallu rhoi sylw i sawl tasg ar yr un pryd, a meithrin perthnasoedd, i gyd yn sgiliau allweddol ar gyfer y rôl yma. Os ydych chi’n meddwl y gallwch chi wneud gwahaniaeth i chwaraeon yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi felly beth am edrych ar ein gwefan ni www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx  Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost i hr@sport.wales

Am swydd ddisgrifiad yn y Gymraeg, cliciwch yma, am swydd ddisgrifiad yn Saesneg, cliciwch yma.

 

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.