Swydd:
Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol
Lleoliad:
Llanelli
Cyflog:
Yn ddibynnol ar brofiad
Cyfeirnod:
SwyddleTinopolis
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Tinopolis

Mae Tinopolis yn chwilio am gydlynydd cyfryngau cymdeithasol i ymuno â’r tîm cynhyrchu, i weithio ar raglenni gan gynnwys Heno a Prynhawn Da yn ein stiwdios yn Llanelli. Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal ein strategaeth cyfryngau cymdeithasol ynghyd â’r cyfrifon perthnasol. Byddwch yn gweithio i gynyddu’n presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol tra’n chwilio am gyfleodd newydd  er mwyn cysylltu ac ehangu cynulleidfaoedd. Byddwch yn adrodd i Uwch Gynhyrchydd Heno a Prynhawn Da ond o ddydd i ddydd byddwch yn gweithio gyda’r tîm cynhyrchu cyfan i sicrhau safon uchel o gynnwys amrywiol a chyfoethog ar draws ein cyfrifon cymdeithasol.

Swydd Disgrifiad:-

Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal ein strategaeth cyfryngau cymdeithasol ynghyd â’r cyfrifon perthnasol. Byddwch yn gweithio i gynyddu’n presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol tra’n chwilio am gyfleodd newydd  er mwyn cysylltu ac ehangu cynulleidfaoedd. Byddwch yn adrodd i Uwch Gynhyrchydd Heno a Prynhawn Da ond o ddydd i ddydd byddwch yn gweithio gyda’r tîm cynhyrchu cyfan i sicrhau safon uchel o gynnwys amrywiol a chyfoethog ar draws ein cyfrifon cymdeithasol.

Sgiliau hanfodol:-

Dealltwriaeth ymarferol o gyfryngau cymdeithasol, rheoli gwefannau a llwyfannau digidol gan gynnwys You Tube, Facebook, Twitter, Instagram, Pininterest, Umbraco.

Gallwn gynnig hyfforddiant os yn ddibrofiad mewn rheoli gwahanol gyfryngau cymdeithasol.

Nodweddion personol:-

  • Person brwdfrydig sy’n gallu cydweithio’n effeithiol o fewn tîm.
  • Y gallu i gyfathrebu gyda phobl ar bob lefel yn glir, cywir ac effeithiol.
  • Sgiliau rhyngbersonol cryf.
  • Y gallu i weithio heb oruchwyliaeth.
  • Person trefnus a dibynadwy.
  • Y gallu i weithio’n effeithiol dan bwysau.
  • Hunan gymhellol, gyda’r awydd a’r gallu i addasu a dysgu sgiliau newydd yn gyflym ac i fod yn hyblyg i ymgymeryd â thasgiau newydd neu i gynorthwyo adrannau eraill yn ôl y gofyn.
  • Iaith clir a chywir yn y Gymraeg a’r Saesneg.