Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd :
Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol Pen-y-bont ar Ogwr £20825 - £25731 per annum + + buddion SwyddlePenSM&M_1586153130 Parhaol
Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

Cymraeg yn Hanfodol (Ysgrifenedig ac ar lafar)

Gradd Cyflog 4/5 : £20,825 - £25,731 y flwyddyn
Llawn Amser a Pharhaol

Diben y Swydd: Rheoli cynnwys digidol a chymdeithasol ar gyfer y coleg a'n his-frandiau, gan sicrhau bod allbynnau digidol yn cyd-fynd ac yn gyson â'n strategaeth a brand, tra sicrhau ein bod yn cydymffurfio bob amser â gofynion o dan safonau'r Gymraeg.

Os ydych chi'n giamstar gyda chyfryngau cymdeithasol ac yn deall sut y gellir defnyddio cynnwys amlgyfrwng wrth farchnata, yna efallai mai'r rôl hon i chi!

Bydd gennych brofiad o ysgrifennu a chreu cynnwys dwyieithog ar gyfer cynulleidfaoedd ar-lein. Bydd gennych y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau technolegol cyfredol a sianelau newydd, a phrofiad o adeiladu cynnwys difyr ac amrywiol ar draws nifer o sianeli cyfryngau cymdeithasol megis Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram a wordpress. Byddwch yn meddu ar radd neu gymhwyster cyfatebol mewn cyfathrebu/marchnata digidol ac mae gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg. Er y gall y cyfryngau cymdeithasol fod yn rôl unigryw, bydd yn cael ei chyfuno â chyfrifoldebau marchnata a chyfathrebu eraill.

Mae'n debyg y byddwch yn gweld y rôl yn heriol ac yn werth chweil - ewch i'n gwefan www.bridgend.ac.uk/jobs i weld y disgrifiad swydd lawn a'r fanyleb person yn y pecyn gwybodaeth, ac i wneud cais ar-lein.

Dyddiad cau: 19 Ebrill 2020"

Noddwch: Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal o bell drwy fideo-gynadledda felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais gyda gwe gamera.