Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Uwch Ddarlithydd a Darlithydd Cyflogadwyedd Cymraeg Caerdydd £35,845 - £49,553 SwyddleSWSW Dros Dro Prifysgol De Cymru | University of South Wales

Prifysgol De Cymru

Uwch Ddarlithydd a Darlithydd Cyflogadwyedd Cymraeg

Gradd G, *£42,0792 - £49,553 y flwyddyn / Gradd F, *£35,845 – 41,526 y flwyddyn

*penodir ar waelod y raddfa

Cyfnod Penodol am 36 mis yn y lle cyntaf

Lleoliad: Caerdydd

Dyma gyfle cyffrous am ddwy swydd i gefnogi darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol. Mae swydd Uwch Ddarlithydd ar gael yng Nghyfadran Busnes a Chymdeithas (a leolir yn Nhrefforest) a swydd Darlithydd ar gael yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol (a leolir yng Nghaerdydd). Bydd deiliaid y ddwy swydd yn gweithio gyda’i gilydd o fewn eu cyfadrannau penodol i ddatblygu a chynnal cwricwlwm sydd wedi’i deilwra ar gyfer myfyrwyr, a bydd yn cael ei astudio ochr yn ochr â’u cyrsiau gradd. Disgwylir y bydd deiliaid y swydd hefyd yn cydweithio i fapio cyfleoedd i ehangu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg o fewn rhaglenni gradd y Brifysgol.

Ariennir y ddwy swydd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dyddiad Cau: 10/12/2019