Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Uwch Guradur, Celf Gyfoes Caerdydd £26,095.18 - £32,089.12 AmgueddfaCym-Swyddle_1580634008 Parhaol Amgueddfa Cymru | National Museum Wales

Uwch Guradur, Celf Gyfoes

Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd
35 Awr yr Wythnos
Contract Parhaol

Cyflog: Gradd E £26,095.18 - £32,089.12


Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi i'r pwynt cyflog isaf yn y radd hon fel arfer.
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
Dyddiad Cau: 20 Chwefror 2020 erbyn 23:59yh
Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.