Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Rheolwr Ymgyrchoedd Llaneirwg £32,392 - £37,027 SwyddleRHelYmg Parhaol Dwr Cymru | Welsh Water

Oes profiad gyda chi o weithio mewn amgylchedd cyfathrebu mewn sefydliad gyda ffocws ar fasnach?

Oes hanes gyda chi o reoli ymgyrchoedd cyfathrebu llwyddiannus a’n ffocws ar ymwneud â chydweithwyr? 

Beth fyddwch chi'n ei wneud

Mae beth ry'n ni'n ei wneud yma yn D?r Cymru'n bwysig dros ben - ry'n ni'n darparu d?r diogel a glân ar gyfer tair miliwn o bobl, yn cludo eu d?r brwnt i ffwrdd, ac yn helpu i amddiffyn ein hamgylchedd prydferth. Mae hi'n gyfrifoldeb a hanner, ac mae angen i ni ennill ffydd ein cwsmeriaid bob un dydd.

Byddwch chi'n ymuno â'n tîm uchelgeisiol ac ymroddgar o weithwyr cyfathrebu sydd â'u ffocws ar gyflawni ymgyrchoedd difyr ac effeithiol er mwyn cynnal gweledigaeth a blaenoriaethau ein cwmni. Bydd yna gyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd a dysgu gan gydweithwyr o holl gwmpas y disgyblaethau cyfathrebu, a byddwch yn cyfrannu at y broses o ddarparu cysylltiadau creadigol, sydd â'u ffocws ar ddeilliannau sy'n meithrin ymddiriedaeth cydweithwyr a chwsmeriaid fel ei gilydd.

Beth ydyn ni'n ei gynnig

Ry'n ni'n gwybod, os yw ein gweithwyr yn hapus, mae ein cwsmeriaid yn hapus. Dyna pam ein bod ni'n cynnig pecyn gwych o fuddion. Fel un o gwmnïau mwyaf Cymru, mae ein pecyn gwobrwyo a buddion yn cynnwys:

•             Cynllun pensiwn hael

•             25 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau cyhoeddus

•             Cynllun Gwobrwyo Cydweithwyr (Bonws)

•             Prisiau gostyngol mewn dros 800+ o siopau'r stryd fawr trwy ein cynllun disgowntiau Spend and Save

•             Bwyty a pharcio am ddim ar y safle

Diddordeb?

Ceisiadau

Am y manylion llawn ac i geisio, ewch i: http://careers.dwrcymru.com/cw/en/job/495475/campaigns-manager

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn: 23:55 ar 20 Mehefin 2019.