Swydd:
Ymgynghorydd Recriwtio
Cyflog:
£20,000-25,000
Cyfeirnod:
Excell0119
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Excell Supply

Ymgynghorydd Recriwtio - Yr Wyddgrug Sir y Fflint

£20,000 - £25,000

Parhaol, Llawn Amser 

Mae Excell Supply wedi bod yn llwyddiannus iawn am flynyddoedd maith fel Cwmni Recriwtio arbenigol yn y byd Addysg a mae’n ehangu’n bellach oherwydd galw sylweddol gan ein Cwsmeriaid. Mae diwylliant ein Cwmni yn seiliedig ar gyfeillgarwch ac ymagwedd hollol ymgynghorol wrth ymateb i ofynion ein cwsmeriaid.

Bydd rhaid i chi ddatblygu desg bresennol a bydd comisiwn a bonws ar gael lle bydd cynhaliaeth a thyfiant i’r ddesg. Mae’r targedau yn hollol glir a bydd cyd-berthynas amlwg rhwng eich ymdrech a’r tâl ariannol felly fydd y swydd yma yn addas ar gyfer unigolyn hunangymellol sy’n cael ei ysgogi gan dargedau ac arian.

Dyma gyfle gwych i weithio mewn amgylchedd recriwtio cefnogol lle nad oes angen gwneud galwadau oer o gwbl. Rhaid i chi fod yn unigolyn personol a huawdl sy’n gallu sefydlu a chynnal perthynas i fod yn addas i’r rôl.

Byddwch chi’n weithio ar dalgylch penodol a bydd disgwyl i chi sefydlu a datblygu perthynas hir-dymor gyda’r cwsmeriaid hyn trwy gyfarfodydd, rhydweithio a galwadau ffôn ddyddiol gan anelu at fod eu darparwr orau a dewis cyntaf. Mae’n well cael profiad recriwtio blaenorol os yn bosib ond mae croeso cael ceisiadau gan ymgeiswyr hyderus mewn cyfathrebu gyda phrofiad gwerthiant a sy’n rhagori ar gyrraedd a gwella targedau ariannol. Bydd angen person sy’n rhoi sylw rhagorol i fanylion a’r gallu i fynegi barn yn synhwyrol a mewn modd deallus oherwydd bydd mwyafrif eich dydd yn delio gyda chwsmeriaid ar y ffôn yn ogystal â chyfweled ymgeiswyr. Mae diwrnod recriwtio yn y byd Addysg yn gymysgedd o archebion dyddiol cyflym yn ogystal â swyddi gwag hir-dymor a pharhaol felly bydd sgiliau trefnu a blaenoriaethu yn allweddol.

Byddwch chi’n gweithio gyda tîm sefydledig o Ymgynghorwyr Recriwtio profiadol a chewch cefnogaeth a’r hyfforddiant sy angen i helpu chi fod yn llwyddiannus. Dyma gyfle ardderchog i Ymgynghorydd Recriwtio uchelgeisiol ymuno â busnes ar ben y farchnad sy’n gofalu am ei Staff a chynnig cymhellion deniadol gan gynnwys Gofal Iechyd Preifat BUPA, pensiwn, oriau hyblyg tu allan i ddyddiau tymor, cynllun bonws ardderchog, 25 o ddyddiau gwyliau blynyddol a chymhellion tîm ac i’r unigolyn.

Gofynion

Rhaid i ymgeiswyr ddangos:

• Profiad fel Ymgynghorydd Recriwtio ( Dymunol )

• Siaradwr Cymraeg rhugl ( Dymunol iawn )

• Sgiliau gwerthiant cryf ( Hanfodol )

• Gwasanaeth Cwsmer

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol

• Hunan ysgogol ac yn gartrefol gyda targedau

• Y gallu i datblygu perthynas

• Chwaraewr tîm cyfeillgar