Swydd:
DERBYNNYDD (CYMRAEG YN HANFODOL)
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£23,258 (hefyd lwfans shifft o 16%)
Cyfeirnod:
KBJAC1608/RB
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Webrecruit
Dyddiad Cau:
16-08-2024

DERBYNNYDD (CYMRAEG YN HANFODOL)
ADRAN A CHYFLOG
Adran – Gwasanaethau Cwsmeriaid
Cyflog – Graddfa 2 - £23,258 (hefyd lwfans shifft o 16%). (Pro Rata am 17.5 awr yn cynnwys lwfans shifft - £12.760.48 y flwyddyn)
Oriau Gwaith – 17.5 awr yr wythnos (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / gweithio llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

Ewch i'n gwefan i weld yr hysbyseb lawn a'r disgrifiad swydd ac i wneud cais.

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.