Swydd:
Pennaeth Polisi a Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
Lleoliad:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cyflog:
£38,892 - £43,857
Cyfeirnod:
OmbSwyddle
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Ombwdsmon Cymru | Ombudsman Wales

Mae’r Ombwdsmon yn chwilio i benodi Pennaeth Polisi a Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant dros dro am gyfnod o 12 mis.

 

Bydd yr Ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar ddylanwadu polisïau allanol a rheoli a datblygu polisïau mewnol ar gyfer Ombwdsmon Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru, ynghyd â chyflwyno a chynllunio camau gweithredu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer Ombwdsmon Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru. Mae profiad blaenorol o hyrwyddo polisi cyhoeddus a dealltwriaeth o faterion cyfredol ym mholisi a phrosesau’r sector gyhoeddus yn ofynnol. Mae sgiliau cyfathrebu a chyflwyno ardderchog yn hanfodol ar gyfer y rôl proffil uchel hon.

 

Mae hon yn swydd dros dro am gyfnod o 12 mis (dros gyfnod mamolaeth). Mae’r Ombwdsmon yn cynnig gwasanaeth dwyieithog a chroesawir ceisiadau yn arbennig gan y rhai sy’n gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Croesawir ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb mewn swydd llawn amser neu ran-amser. Bydd cyflog cychwynnol ar ôl penodi yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd gwblhau prawf dawn ar-lein a fydd yn cael ei anfon trwy ebost ar ôl inni dderbyn ffurflen cais wedi’i chwblhau.