Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Gweinyddol Rhan Amser Caerdydd £9,066.68 - £11,163.28 AmgueddfaCym-Swyddle_1581623489 Parhaol Amgueddfa Cymru | National Museum Wales

Swyddog Gweinyddol Rhan Amser


Adran Hanes ac Archaeoleg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

17.5 Awr yr Wythnos

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd C £9,066.68 - £11,163.28

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 05 Mawrth 2020
Dyddiad Cyfweld: 13 Mawrth 2020

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.
Croesewir ceisiadau o bob rhan or gymuned.

https://amgueddfa.cymru/swyddi/swyddi-gwag/?id=1464&_ga=2.131255307.580364319.1581606178-1461603520.1580128507