Swydd:
Cynorthwyydd Swyddfa - Cyllid a Chaffael
Lleoliad:
Casnewydd
Cyflog:
£20,500 - £23,830
Cyfeirnod:
HKWSR1108/SG-LB
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cymwysterau Cymru I Qualifications Wales

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Swyddfa Cymwysterau Cymru byddwch yn darparu lefel uchel o gefnogaeth i'n swyddogaethau Cyllid a Chaffael.

Bydd rhai o'ch dyletswyddau'n cynnwys:

- Helpu i baratoi a gwerthuso ceisiadau dyfynbris a gwahoddiadau tendro

- Cefnogi'r Rheolwr Contractau

- Trefnu cyfarfodydd a pharatoi agendâu

- Hwyluso'r broses talu anfoneb

- Cynnal systemau cyllid

- Cefnogi rhannau eraill o'r sefydliad yn ôl yr angen

 

Amdanat ti

 

I ymuno â ni fel Cynorthwyydd Swyddfa, bydd angen i chi:

- Profiad o weithio gyda chwsmeriaid, a darparu gwasanaeth o safon dda

- Profiad blaenorol gydag MS Office, a gafwyd mewn amgylchedd gwaith neu astudio

- Hyfedredd mewn MS Word, Excel, Outlook a PowerPoint

- Budd amlwg mewn caffael neu gyllid

- Lefel addysg gyffredinol dda (o leiaf, TGAU), yn enwedig y rhai sy'n dangos lefel uchel o lythrennedd a rhifedd

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Cyllid, Cynorthwyydd Caffael, Gweinyddwr, Cynorthwyydd Gweinyddol, Gweinyddwr Swyddfa, neu Weinyddwr Cyllid a Chaffael.