Swydd:
Swyddog Cyllid Menter Iaith Conwy
Cyflog:
£23,398 (pro rata)
Cyfeirnod:
SwyddleMIConwyCyllid
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Menter Iaith Conwy

Swyddog Cyllid Menter Iaith Conwy

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy?

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyllid a fydd yn  gyfrifol am reoli cyllid Menter Iaith Conwy sydd yn cynnwys trefnu taliadau, trefnu’r cyfrifon blynyddol, cynorthwyo efo gosod cyllidebau cynlluniau amrywiol a pharatoi rhagamcanion cyllidebol.

Oriau: 15 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

Cais drwy lythyr a CV - manylion pellach miconwy.cymru

Mae'r Fenter yn hysbysebu dwy swydd ar Swyddle.cymru - Gwahoddir ceisiadau am y ddwy swydd naill ai ar wahân, neu am y ddwy gyda’i gilydd os yw ymgeisydd yn credu fod ganddynt y gallu a phrofiad perthnasol