Swydd:
Swyddog Adnoddau Dynol
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
£22,500-£26,500
Cyfeirnod:
SwtddleADS4c
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
S4C

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Adnoddau Dynol profiadol i ymuno a'r adran am gyfnod penodol. Byddwch yn rhan o dîm bach, yn cyflawni rôl gynghori/cefnogi a fydd yn golygu rhyngweithio'n aml â chyflogeion a datrys/uwchgyfeirio ymholiadau.

Byddwch yn defnyddio systemau Pobl bob dydd ac yn dilyn prosesau i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Disgwylir i chi weithio'n annibynnol i ddatrys ymholiadau hyd at gymhlethdod canolig, ac ar y cyd â'r Pennaeth Adnoddau Dynol i reoli materion a phrosiectau mwy cymhleth. Byddwch yn rhoi gwybodaeth i'r gweithlu yn seiliedig ar wybodaeth am bolisïau a phrosesau; gan ddeall y materion a'r problemau a'u rheoli yn unol â hynny. Bydd gofyn i chi greu a thrin adroddiadau sylfaenol i'w dadansoddi.

Cyflog: £22,500-£26,500

Cytundeb: Cyfnod Penodol o 9 mis (gyda'r posibilrwydd o estyniad hyd at 12 mis).

Oriau: 35.75 awr yr wythnos

Lleoliad: Canolfan S4C yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:15 ar 3 Hydref 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu drwy'r post at: Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Ni fydd CV yn cael ei dderbyn.