Swydd:
Gweithwyr Achos Cyfraith Tai
Lleoliad:
Abertawe
Cyflog:
Hyd at £24,360
Cyfeirnod:
Shelter-Swyddle_1581893636
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Swyddle

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy'n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Mae gennym swyddi gwag llawn amser yn ein tîm Shelter Cymru'n Fyw am Weithwyr Achos Cyfraith Tai.

Bydd deiliaid y swydd yn gweithio fel rhan o'r tîm sy'n darparu gwasanaeth cenedlaethol cyngor ffôn, e-bost ac ar-lein i bobl mewn angen tai ledled Cymru.

Mae Shelter Cymru'n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru i wneud cais, ewch i'n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400