Swydd:
Pennaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe
Lleoliad:
Abertawe
Cyflog:
£72,018.09 - £74,795.73 y flwyddyn pro rata
Cyfeirnod:
ELDCB2407/RB
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Amgueddfa Cymru/National Museum of Wales
Dyddiad Cau:
24-07-2024

Pennaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

35 (37 os yw deiliad y swydd eisoes wedi'i gontractio i weithio 37)

Parhaol

£72,018.09 - £74,795.73 y flwyddyn pro rata

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn dymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau: 24 Gorffennaf erbyn 5yp

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan.
Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.