Swydd:
PRIF GOGYDD
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£25,316.80 - £27,911.77 (Graddfa 4)
Cyfeirnod:
ACEMA2907/RB
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Sport Wales
Dyddiad Cau:
31-07-2024

PRIF GOGYDD
ADRAN A CHYFLOG

Adran – Arlwyo a Chadw Ty
Cyflog – £25,316.80 - £27,911.77 (Graddfa 4)
Oriau Gwaith – 37 awr (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg

Ewch i'n gwefan i weld yr hysbyseb lawn a'r disgrifiad swydd ac i wneud cais.

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.Undo