Swydd:
Golygydd Newyddion Digidol S4C
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
Cystadleuol
Cyfeirnod:
s4cne
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
S4C

Golygydd Newyddion Digidol S4C

Mae S4C yn lansio gwasanaeth newyddion digidol fydd yn dod a’r newyddion diweddaraf i gynulleidfa Gymraeg o amrywiol ffynonellau.

Dyma gyfle unigryw i arwain gwasanaeth arloesol fydd yn siapio hinsawdd newyddiadurol Cymru i’r dyfodol. Yn arweinydd wrth reddf byddwch yn ysgogi tîm o newyddiadurwyr i sefydlu, cynnal a datblygu’r gwasanaeth.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â syniadau creadigol a dyfeisgar am sut i ddatblygu gwasanaeth digidol o’r newydd a denu dilyniant.

Bydd gennych brofiad golygyddol a dealltwriaeth o’r gyfraith yn ymwneud â’r wasg a’r cyfryngau, yn ogystal â’r gallu i adeiladu perthnasau positif gyda phobl a sefydliadau er mwyn datblygu a chynnal partneriaethau.

Mae sgiliau ieithyddol cryf yn bwysig i’r rôl i allu sicrhau safon a chywirdeb, yn ogystal â gosod tôn ac arddull priodol ar gyfer y gwasanaeth.

Bydd gennych drwyn am stori a’r gallu i fod yn greadigol gyda’r cynnwys gan gynhyrchu cynnwys o safon sy’n dal y llygad ac yn creu sŵn.

Byddwch yn arddel gwerthoedd cynhwysol a byddwch yn frwd dros sicrhau bod amrywiaeth o bob math yn cael ei adlewyrchu gan y gwasanaeth.

Os oes gennych chi'r sgiliau a'r profiad i helpu ni i adeiladu gwasanaeth newydd byddem yn hoffi clywed gennych.