Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Rheolwr Cyllid a Datblygu Busnes Swansea £33,799 - £35,934 SwyddleWCADA Parhaol WCADA

Rheolwr Cyllid a Datblygu Busnes – Swyddfa Pencadlys, Abertawe
Pwynt Graddfa 26-28 - £33,799 - £35,934 y flwyddyn
Mae WCADA yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig. Wedi sefydlu yn 1979, mae WCADA wedi bod yn darparu gwasanaethau llydan i’n
gymunedau rhwng Abertawe, Castell-Nedd, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Ein bwrpas yw lleihau, trin ac atal y niwed a achosir gan alcohol
a chyffuriau i unigolion, eu teuluoedd a’r gymuned.
Dydyn yn chwilio am unigolyn sydd yn llawn cymhelliant, brwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â'n nhîm amloesol ac angerddol i fewn ein swyddfa
pencadlys. Mae hwn yn gyfle rhagorol am yr ymgeisydd llwyddiannus i wneud cyfraniad gwerthfawr i elusen sydd yn canolbwyntio yn bwysig ar
cefnogi ei staff ac ein gwirfoddolwyr i gefnogi gwasanaethau uwch ac ansawdd i’w pobl â'r gymunedau mae’n cyflawni.
Fel rhan o’r Tîm Uwch Rheoli, fe fydd y Rheolwr Cyllid a Datblygu Busness yn gyfrifol am cymryd y menter i feddwl yn strategol i gynhyrchu
incwm a rheoli’r gyllideb i gael yr effaith mwyaf ar gyfer anghenion y busnes.
Yn adrodd i’r Prif Weithredwr a’r Tîm Uwch Rheoli, fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn disgwyl adrodd ar ein perfformiad, ac yn sicrhau
dealltwriaeth o incwm a gwariant trwodd cyfrifon reoli, yn ogystal a dadansoddiad priodol yn gysylltiedig â'r strategaeth datblygu busnes.

Plis ewch i’n gwefan ar www.wcada.org am ddisgrifiad swydd fanwl a ffurflen cais.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12.00 o’r gloch ar Ddydd Gwener, 11 Hydref 2019