Swydd:
SWYDDOG MAES DIGIDOL
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
£22,183 - £25,991
Cyfeirnod:
MGSG2020
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Menter Gorllewin Sir Gar

Mae Menter Gorllewin Sir Gar yn chwilio  am unigolyn i weithio ar gynllun arbennig i gefnogi pobl sy’n ddi-waith gyda sgiliau cyfrifiadurol.

 

Bydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig a brwdfrydig. 

 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd. 

 

CYFRIFOLDEBAU’R SWYDD

 

 • Cydweithio gyda’r swyddogion eraill er mwyn darparu gweithdai digidol gan gynnwys
 • Sgiliau Cyfrifiadurol
 • Cofrestru ar wefannau chwilio am swyddi
 • Creu e-bost
 • Uwch lwytho dogfennau
 • Creu CV
 • Cadw cofnod o fynychwyr a’r hyn maent wedi cyflawni
 • Cyfathrebu a cydweithio gyda’r Canolfannau Byd Gwaith
 • Gweithredu blaenoriaethau cyllidwyr yn unol â’r galw

 

LLEOLIAD

Bydd disgwyl i’r swyddog weithio’n ddyddiol o adref gan gynnal sesiynau hyfforddiant dros y ffon a thrwy Teams.. Pan fydd cyfyngiadau Covid-19 yn llacio fe fydd y swyddog yn gweithio’n achlysurol yn un o swyddfeydd y fenter, o adref ac allan ar leoliad yn un neu fwy o’r canlynol :-

Ceredigion, Sir Gâr, Abertawe, Castell Nedd Port Talbot,

Sir Benfro a Pen-y-Bont ar Ogwr.

 

 

 

 

CYMWYSTERAU

 • Sgiliau cyfrifiadurol da
 • Y gallu i gydweithio ag eraill ac ennyn diddordeb a brwdfrydedd
 • Yn drefnus ac effeithiol, ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da
 • Yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Trwydded yrru lawn
 • Parodrwydd i weithio oriau hyblyg ac anghymdeithasol

 

AMODAU

Bydd yr oriau gwaith yn 37 awr yr wythnos. 

Mae’r oriau hyn yn hyblyg a bydd disgwyl i weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau fel bo’r galw.  Rhoddir yr oriau hyn yn ôl yn llawn drwy system Time Off In Lieu (TOIL).

 

 

CYTUNDEB

Cynigir cytundeb am 6 mis gyda’r potensial am estyniad yn ddibynnol ar gyllid. 

 

Cofrestrwch uchod neu e-bostio post@swyddle.cymru am becyn cais