Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Datblygu Swansea £18,000 SwyddleMIA Parhaol Menter Iaith Abertawe

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus
a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a
chymunedol
Swyddog Datblygu – Menter Iaith Abertawe
Lleoliad y swydd: Lleolir y swydd yn swyddfeydd y Fenter yng Nghanolfan Tŷ
Tawe ac yn y gymuned.
Cytundeb: Parhaol (tra bwriedir i’r swydd fod yn barhaol, mae cyfnod y swydd
hon yn gwbl ddibynnol ar gyllid/ariannu. Ceir cyfnod prawf o 6 mis).
Oriau: 37 awr yr wythnos, oriau hyblyg. Bydd disgwyl i'r sawl a benodir weithio
rhai oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. Cynigir amser
yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â'r Pennaeth.
Cyflog: Cyflog cychwynnol o £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ôl cyfnod
prawf llwyddiannus).
Ystyrir gwahanol opsiynau cyflogaeth – llawn amser, rhan amser neu rannu
swydd.
Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad â’r Pennaeth neu e-
bostiwch dean@menterabertawe.cymru am becyn cais.
Dyddiad cau: 12.00 ar 01.11.19
Mae Menter Iaith Abertawe yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau

gan bob rhan o’r gymuned