Swydd:
Dadansoddydd Data
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
Ystod cyflog: £33,562.09 - £38,238.91
Cyfeirnod:
ELCZZ2806/RB
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Amgueddfa Cymru/National Museum of Wales
Dyddiad Cau:
28-06-2024

Dadansoddydd Data

Math o swydd wag: Parhaol/Llawn Amser
Categori: TG
Ystod cyflog: £33,562.09 - £38,238.91
Oriau: 35 awr yr wythnos
Gofyniad lefel iaith Gymraeg: Dymunol

Crynodeb o'r Swydd

Mae angen dadansoddydd data mewn cyd-destunau amrywiol lle gall data chwarae rhan hanfodol wrth wneud penderfyniadau a datrys problemau, o ran mewnwelediad busnes ac wrth optimeiddio’r perfformiad.