Swydd:
Cynorthwyydd Adnoddau Dynol Cyfnod Mamolaeth
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
£22,500-£26,500
Cyfeirnod:
SwyddleS4CCynAD
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
S4C

 Cytundeb:           Cyfnod Penodol cyfnod mamolaeth o 9 mis (gyda’r posibilrwydd o estyniad hyd at 12 mis).

Oriau:                    35.75 awr yr wythnos

Lleoliad:               Canolfan S4C yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ

Mae S4C yn chwilio am Gynorthwyydd Adnoddau Dynol ar gytundeb penodol ar gyfer cyfnod mamolaeth. Byddwch yn rhan o dîm bach yn Adnoddau Dynol, yn cyflawni rôl gynghori/cefnogi a fydd yn golygu rhyngweithio’n aml â chyflogeion a datrys/uwchgyfeirio ymholiadau.

Byddwch yn defnyddio systemau Pobl bob dydd ac yn dilyn prosesau i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Disgwylir i chi weithio’n annibynnol i ddatrys ymholiadau hyd at gymhlethdod canolig, ac ar y cyd â’r Pennaeth Adnoddau Dynol i reoli materion a phrosiectau mwy cymhleth. Byddwch yn rhoi gwybodaeth i’r gweithlu yn seiliedig ar wybodaeth am bolisïau a phrosesau; gan ddeall y materion a’r problemau a’u rheoli yn unol â hynny. Bydd gofyn i chi greu a thrin adroddiadau sylfaenol i’w dadansoddi.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:15 ar 19 Gorffennaf 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu drwy’r post at: Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Ni fydd CV yn cael ei dderbyn.