Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Cynghorwyr Gwasanaethau Cwsmer (Dros Dro) Caerdydd £9.94 yr awr SwyddDDCwsmer Dros Dro Swyddle

Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer

Ydych chi'n sy'n siaradwr Cymraeg sy'n chwilio am waith dros dro?
Ydych chi am ddefnyddio eich sgiliau iaith (ar lafar neu ysgrifenedig) wrth ennill cyflog?
Ydych chi rhwng swyddi, wedi bod yn chwilio am swydd neu wedi gadael neu ar fin gadael addysg llawn amser a cyn chwilio am waith cyflym?

Mae nifer o gyfleodd cynghorydd gwasanaethau cwsmer dros dro am gyfnod o 5 mis gan Swyddle yn ardal Caerdydd i bobl sy'n hoff o weithio gyda phobl a darparu gwasanaethau o'r safon gorau.

Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmer - Profiad
Rydym yn chwilio am unigolion sydd ymroddedig i wneud gwaith arbennig ac yn enwedig unigolion sy'n:

  • gallu i fagu perthynas arbennig gyda chwsmeriaid
  • talu sylw i fanlyder
  • gallu cydweithio'n hwylus gyda chydweithwyr gan rannu syniadau, gwybodaeth a phrofiadau er mwyn i bawb gael y gorau o'i gilydd ac i weithio i ddatrys galwadau ar yr alwad cyntaf. 
  • gallu addasu i wahanol dechnoleg a thechnoleg sy'n newid 

Byddwch hefyd yn hyderus wrth siarad Cymraeg chwsmeriaid ac yn meddu ar sgiliau trefnu a chynllunio da gan drefnu eich gwaith er mwyn cwblhau tasgau'n brydlon.
Bydd disgwyl i chi fod yn barod i ddysgu am elfennau newydd o'r sefydliad a datblygu eich gwybodaeth a sgiliau o ran systemau a gwasanaethau.

CYFLOG

Bydd modd i'r cynghorydd gwasanaethau cwsmer llwyddiannus ennill cyflog o £9.94 yr awr o fewn oriau arferol (£13.22 yr awr yn y nos a £14.91 yr awr ar benwythnosau)

CONTRACT

Dros dro am 5 mis (i ddechrau diwedd Mai 2019)

PATRWM GWAITH

Y gallu i weithio ar sail rota rhwg oriau 8.30am - 8pm a boreau Sadwrn ar rota.

CEISIADAU
Os hoffech gael pecyn gwybodaeth danfonwch eich CV i neu os hoffech sgwrs bellach, cysylltwch ni ar 029 2030 2182 neu post@swyddle.cymru