Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Cyfieithydd Caerdydd £24,771 - £29,515 SwyddleMetCyfieithydd Contract Tymor Penodol Prifysgol Met Caerdydd | Cardiff Metropolitan University

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio 30/08/2019 

Lleoliad Campws Cyncoed

 

Crynodeb y Rol:

 

Rheoli gwasanaeth cyfieithu Met Caerdydd a darparu cymorth gweinyddol i Uned y Gymraeg.

 

Cyfieithu amrywiaeth o ddeunyddiau i safon heb ei hail ar gyfer Met Caerdydd a fydd yn cynnwys deunyddiau cymhleth, hynod fanwl a/neu arbenigol yn aml.

 

Golygu a phrawfddarllen fersiynau Cymraeg o gyhoeddiadau a gwefan y Brifysgol

 

Gwneud gwaith rheoli prosiect wrth drefnu i gyfieithu'r holl ddogfennau sy'n ofynnol drwy weithio gyda chronfa o gyfieithwyr allanol

 

Gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol er mwyn sicrhau bod gwasanaeth cyfieithu'r Brifysgol o'r radd flaenaf ac yn ymateb i anghenion y Brifysgol

 

Mae ' r swydd yn gyfnod penodol tan 1 Medi 2020 neu hyd nes y bydd deiliad y swydd yn dychwelyd, pa ddyddiad bynnag yw ' r cynharaf.