Swydd:
Cyfarwyddwr Cymru, Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA)
Lleoliad:
Cymru
Cyflog:
£34,087 - £38,566
Cyfeirnod:
SwyddleCTRGCY
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cymdeithas Cludiant Cymunedol | Community Transport Association

Mae rôl Cyfarwyddwr Cymru yn un heriol ac yn un sy’n rhoi boddhad.  Rydym yn chwilio am rywun sy’n gallu dod ag agwedd ddychmygus, gydweithredol a beiddgar i’r rôl bwysig hon, i ddatblygu ein gwaith polisi a materion cyhoeddus mewn ffordd sy’n ysgogi ac yn cynnwys ein haelodau yng Nghymru. Byddwch yn cyflawni rôl allweddol yn rheoli perthnasoedd pwysig yng Nghymru ac yn datblygu atebion polisi sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar y sector.

 

Gallai’ch profiad ddod o weithio neu wirfoddoli mewn amgylchedd elusen neu faterion cyhoeddus a bydd gennych ddealltwriaeth o gludiant cymunedol er nad oes rhaid eich bod wedi gweithio yn y sector.  Bydd gennych wybodaeth helaeth ym maes polisi a materion cyhoeddus a rhaid i chi feddu ar y gallu i gyfathrebu’n effeithiol â chynulleidfaoedd amrywiol.

 

Mae hwn yn gyfle hynod gyffrous i ymuno â thîm brwdfrydig ac uchelgeisiol yma yn y CTA.  Mae gennym ddiwylliant cefnogol gydag ymrwymiad i sicrhau bod ein pobl yn cael profiad gwych ac yn datblygu eu potensial.