Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Cydlynydd Digwyddiadau a Chymorth Caerdydd £23,000 MDCDig Contract Tymor Penodol Cymru Masnach Deg | Fair Trade Wales

Cydlynydd Digwyddiadau a Chymorth

 

Cymru Masnach Deg yw'r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Masnach Deg yng Nghymru, ac mae'n gweithio i gefnogi, tyfu a hyrwyddo'r mudiad Masnach Deg yng Nghymru. Rydym’n chwilio am gydlynydd brwdfrydig a threfnus, sydd yn gallu defnyddio ei sgiliau i gynllunio a chefnogi digwyddiadau, i gefnogi cymunedau ar lawr gwlad yng Nghymru, ac i ddatblygu dulliau cyfathrebu effeithiol.

 

Manylion

 

Tymor: 9 mis

Cyflog: NJC band 16, £23k (£13,700- 25 awr yr wythnos, 9 mis)

Oriau: 25 awr yr wythnos - 0.7 pro rata

Am fanylion ac i wneud cais, ewch i: fairtradewales.com/we/vacancies

Dyddiad Cau: hanner dydd - 29/05/2019