Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Cydlynydd Cynhyrchu Caerdydd Dibynnol ar Brofiad SwyddleBoomPCydCyn Contract Tymor Penodol Boom Plant

Mae Boom Cymru yn edrych am gydlynydd cynhyrchu i ymuno â thîm Boom Plant.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda’r tîm Rheoli Cynhyrchu i reoli prosiectau teledu o'r cyfnod cyn-gynhyrchu hyd at ffilmio, ôl-gynhyrchu a chyflwyno’r cynnwys terfynol i'r darlledwr.  Mae'r swydd yma'n swydd llawn amser.

 

 

Prif ddyletswyddau:

  • Cynorthwyo'r timau cynhyrchu gyda threfniadau a gweinyddiaeth cynhyrchiadau;

  • Cofnodi'n gywir y costau sy'n gysylltiedig â phrosiectau ac adrodd hyn i'r Pennaeth Cynhyrchu a’r Adran Gyllid;

  • Bydd dyletswyddau eraill yn cynnwys (ond heb eu cyfyngu i): creu amserlenni, rheoli archif a chliriadau hawlfraint;

  • Sicrhau bod holl ofynion cyflenwi yn cael eu cyflawni ar gyfer y darlledwr priodol;

  • Logio deunydd, cynnwys craidd ac offer;

  • Cyfrifoldeb dros drefniadau teithio a dros nos;

  • Gwaith papur ôl-gynhyrchu;

  • Gwaith achlysurol fel rhedwr ar leoliad.

 

Sgiliau Hanfodol:

 

Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Sgiliau cyfathrebu, gweinyddu a threfnu da

Medru gweithio’n effeithiol fel aelod o dîm ac yn unigol.

 

Sgiliau Dymunol:

Byddai trwydded yrru yn fantais i’r swydd hon.

 

Ceisiadau:

Ymgeisiwch drwy yrru CV a llythyr atodol at hr@boomcymru.co.uk erbyn y 3ydd o Fehefin 2019

Mae Boom Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu pobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymroi i adlewyrchu a chynrychioli’r amrywiaeth a geir yn y Deyrnas Unedig ymhob agwedd o’n gwaith.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom Cymru a chaiff y wybodaeth a gyflenwir ei chasglu a'i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru (http://boomcymru.co.uk/en/polisi-preifatrwydd/) Byddwn yn cadw eich CV am 6 mis, oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu yn gynharach.