Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Rheolwr/wraig Profiad Cwsmeriaid Caerdydd Hyd at £23,000 CMC-Swyddle_1580426254 Parhaol Canolfan Mileniwm Cymru | Wales Milennium Centre

Rheolwr/Wraig Profiad Cwsmeriaid (Dwyieithog)

2028 Oriau (blynyddol)

Dyddiad Cau: 14/02/2020

Prif nod y swydd hon yw rheoli'r gweithrediadau dydd i ddydd er mwyn sicrhau profiad cwsmer o'r radd flaenaf. Dylai'r Rheolwr/wraig Profiad Cwsmeriaid sicrhau bod aelodau'r tîm yn llawn cymhelliant, yn wybodus ac yn cael eu gyrru i gynyddu targedau gwariant eilaidd wrth hyrwyddo gweledigaeth y Ganolfan. Mae darparu amgylchedd diogel i bawb ei fwynhau yn elfen hanfodol o'r rôl hon.

https://www.wmc.org.uk/cy/troedyn/gyrfaoedd/