Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Crefftwr (dan hyfforddiant) Llandysul £17,382.60–£19,295.98 SwyddleGWLAN Parhaol Amgueddfa Cymru | National Museum Wales

Crefftwr (dan hyfforddiant)
Amgueddfa Wlân Cymru

37 awr yr wythnos

Contract Parhaol

Gradd B £17,382.60–£19,295.98 y flwyddyn

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon

Dyddiad Cau: 30 Hydref 2019 erbyn 5.00yh
Dyddiad cyfweld: 12 Tachwedd 2019 

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. 
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.