Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Rheoli Cynnwys Cardiff £25,164 S4CCynnwysSwyddle Parhaol S4C

Mae gan y swydd hon, a leolir o fewn yr Uned Rheoli Cynnwys, rôl allweddol wrth reoli'r cynnwys sy'n cael eu comisiynu gan S4C.

Byddwch yn atebol, yn y lle cyntaf, i'r Arolygydd Sianel (Archif a Chynnwys), a thrwyddi hi i'r Rheolwr Gweithrediadau Cynnwys. Byddwch yn cyd-weithio'n agos gyda staff perthnasol ym meysydd megis cynllunio, cyflwyno a'r adrannau darlledu perthnasol. Byddwch yn cyfathrebu yn rheolaidd gyda chleientiaid mewnol ac allanol er mwyn tracio statws deunydd ar gyfer gwasanaeth S4C, a byddwch yn gyfrifol am dynnu sylw at a chywiro unrhyw broblemau yn ystod y broses rheoli safon er mwyn lleihau ar yr effaith ar y darllediad. Yn ychwanegol i'r llun a welir ar y sgrin a'r sain a glywir, mae darllediad yn cynnwys amryw o elfennau megis isdeitlau a sain ddisgrifio a byddwch yn chwarae rhan allweddol yn y tîm sy'n sicrhau fod yr holl elfennau yma yn gywir ac ar gael mewn da bryd ar gyfer eu darlledu.

Byddwch yn gyfrifol am delio gyda cheisiadau gan gleientiaid allanol am ddeunydd o archif S4C. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys chwilio am ddeunydd, trwyddedu ar gyfer eu hail ddefnyddio a logio cynnwys rhaglenni.

Lleoliad: Eich lle gwaith arferol fydd Sgwâr Canolog, (2020). Cyn hynny bydd disgwyl ichi weithio o swyddfa presennol S4C ym Mharc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd.

Cyflog: £25,164

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35¾ awr yr wythnos.

Gwyliau: 26 diwrnod ynghyd ag 8 Gwyl y Banc pro rata.

Pensiwn: Chynllun Pensiwn Personol Grŵp. Bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Bydd disgwylir i chi gyfrannu 5%.

CeisiadauDylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mawrth 8 Hydref 2019 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin,SA31 3EQ.