Swydd:
Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo)
Lleoliad:
Carmarthen
Cyflog:
£25,506 - £29,466
Cyfeirnod:
SwyddleS4cSCH
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
S4C

Fel aelod o dîm byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon, denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a'i rhan-ddeiliaid.

Manylion eraill

Lleoliad: Canolfan S4C: Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Mae S4C yn cynnig cynllun gweithio'n hyblyg.

Cyflog: £25,506 - £29,466

Cytundeb: 9 mis yn y lle cyntaf gyda'r posibilrwydd o ymestyniad i 12 mis

Oriau gwaith: 35¾ awr yr wythnos

Ceisiadau

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar 9 Hydref 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C: Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ.