Swydd:
Swyddog Cyfathrebu (Llwyfannau)
Cyflog:
£27,200 - £32,831
Cyfeirnod:
s4cne
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C
Dyddiad Cau:
19-10-2020

Dyma gyfle i weithio fel Swyddog Cyfathrebu fel aelod o dîm Cyfathrebu.

 

Yn y rôl yma, byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio a thrin data er mwyn cysylltu’n uniongyrchol a gwylwyr a darpar wylwyr S4C drwy e-bost er mwyn tynnu eu sylw ar gynnwys y sianel fydd o ddiddordeb iddyn nhw.

 

Byddwch a sgiliau ysgrifennu rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn gallu trin bas-data a meddalwedd e-bostio a gyda dealltwriaeth o oblygiadau GDPR.

 

Oriau gwaith

35.75

 

Cyfnod prawf

6 mis

 

Ceisiadau

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar ddydd Llun 19 Hydref 2020 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ. Ni dderbynnir CV.