Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Cyfathrebu (Tridiau'r wythnos) Caerdydd £26,500 SwyddleCyf195 Contract Tymor Penodol Swyddle

Manylion y Swydd

Mae ein cleient yn sefydliad cenedlaehol gyda chyrhaeddiad rynghwladol, sy’n cynyddu ymwybyddiaeth o gydweithrediad a chydlyniad ar draws Cymdeithas yn gendedlaethol a thramor.  

Mae ein cleient yn chwilio am unigolyn profiadol a threfnus i ymgymryd â chyfathrebu dwyieithog dydd i ddydd ar draws eu rhaglenni gwaith.

Bydd gofyn i’r unigoyn llwyddiannus reoli sawl cyfrwng sy’n cynnwys y datganiadau i’r wasg, cyfryngau cymdeithasol, ebyst, y wefan, e-newyddion, ayyb gyda’r nod o gynyddu presenoldeb y sefydliad yn y cyfryngau

Bydd gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cynnwys gweithio’n agos gydag aelodau’r tîm i anfon negeseuon am eu gweithgareddau, eu digwyddiadau a’u prosiectau at y cynulleidfaoedd cywir.

Bydd y swydd hefyd yn gweithredu fel cydlynydd gwirfoddolwyr o ran gweithgareddau cyfathrebu a digwyddiadau.

Ceisiadau

Cysylltwch â Swyddle yn post@swyddle.cymru neu ffoniwch 029 2030 2182 am fanylion pellach ac i geisio am y swydd.