Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Cyfathrebu Powys £20,000 – £25,000 ElanSwyddle Contract Tymor Penodol Elan Links

Ydych chi'n gyfathrebwr dwyieithog creadigol ac effeithiol?  Rydym yn chwilio am rywun i gydlynu'r cyfathrebiadau ar gyfer Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr yn ogystal a hyrwyddo gwaith Ymddiriedolaeth Cwm Elan a Chwm Elan fel cyrchfan twristiaeth. Fe fydd angen datblydu a gweithredu Strategaeth Gyfathrebu ar gyfer y partneriaeth, fel bod yr amcanoion a gwaith y cynllun yn cael ei weld yn eang, ei gydnabod ac bod etifeddiaeth barhaol yn cael ei chreu ar draws nifer o lwyfannau.

 

Dyddiad Cau:  12yp Dydd Iau 26ain Medi 2019 

Dyddiad Cyfweliad:  Dydd Gwener 4ydd Hydref 2019

 

Lleoliad: Cwm Elan, Rhaeadr, Powys, LD6 5HP

 

Oriau:  22.5 awr yr wythnos, cytundeb cyfnod penodol 3 mlynedd